office@platino.bg+359 2 858 1950
BG
 

При каква температура и влажност да се работи с бои?

Времето за съхнене на грунда или боята е взаимосвързано с температурата и влажността в помещението/околната среда. Не се препоръчва да грундирате / боядисвате при температура, по-ниска от +5°С, нито пък при много високи температури, тъй високите температури намаляват т.нар. „отворено време“ за работа. Оптималната температура е +20°С, а оптималната влажност е около 50-65%. Информацията за всеки продукт е посочена в техническото описание на продукта.

Свързани продукти

03/06/2018
за подобряване сцеплението между основата и фасадната боя или мазилка (за тониране)
+359 2 858 1950
office@platino.bg
София 1680, бул. България 98
Сграда Астра, вх.Д, офис 16