office@platino.bg+359 2 858 1950
BG
 

PLATINO Light ЛЕПИЛО ЗА ПЛОЧКИ

Употреба

Лепило PLATINO Light е предназначено за лепене на фаянс, теракота и подова керамика в затворени помещения предимно на закрито върху ненатоварени зони. Подходящо е за лепене на плочки с нормална попиваща способност върху недеформируеми хидроизолирани минерални основи. Лепилото не позволява свличане и е подходящо за лепене на плочки върху вертикални и ненатоварени хоризонтални повърхнини.

Свойства

  • за ненатоварени повърхности
  • без свличане при вертикални повърхнини
  • добра адхезия към минерални основи
  • студоустойчиво
+359 2 858 1950
office@platino.bg
София 1680, бул. България 98
Сграда Астра, вх.Д, офис 16